2000

100 Grand Prix (0) 

50 Go-Go (2) 

50 Grand Prix (0) 

50 Stinger (2)